FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्यविधि-२०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 11:51 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्यविधि-२०७६
छत्रदेव गाउँपालिकाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ ७५/७६ 06/30/2019 - 11:46 PDF icon jagga receive ain chhhatradev gapa final.pdf
पशु कृषि सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/30/2019 - 11:43 PDF icon पशु कृषि सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
छत्रदे गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को विनियोजन ऐन-२०७६ ७५/७६ 06/25/2019 - 15:29 PDF icon छत्रदे गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को विनियोजन ऐन-२०७६
छत्रदे गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन-२०७६ ७५/७६ 06/25/2019 - 15:28 PDF icon छत्रदे गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन-२०७६
छत्रदेव गाउँ सभामा रहने समितिको गठन तथा कार्य संचालन नियमावली-२०७६ ७५/७६ 06/24/2019 - 17:41 PDF icon छत्रदेव गाउँ सभामा रहने समितिको गठन तथा कार्य संचालन नियमावली-२०७६
छत्रदेव गाँउपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि¸ २०७५ ७४/७५ 05/28/2019 - 14:49 PDF icon [Window Title] Windows Command Processor [Main Instruction] Windows Command Processor has stopped working [Content] Windows is
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 05/28/2019 - 13:46 PDF icon “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी कार्यविधि ¸ २०७५
छत्रदेव गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७४/७५ 05/28/2019 - 13:42 PDF icon छत्रदेव गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/28/2019 - 13:38 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages