FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भेषराज पन्थ भेषराज पन्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bhesh0087botany@gmail.com ९८५७०६६९७१
ई.नभिन पान्डे सव इन्जिनियर प्राविधिक ९८४७२९६७८६
मनिष कुमार पाल कृषि संयोजक कृषि ramanpal273@gmail.com 9844055700
नारायण खनाल पशु संयोजक पशु सेवा शाखा narayankhanal600@gmal.com 9857063055
ई.श्रवण के.सी ई.श्रवण के.सी इन्जिनियर प्राविधिक sharwan.kc240@gmail.com ९८४७८८१७६१
विश्वदेव न्यौपाने स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य devbishodev@gmail.com ९८४७०३४२७६
नारायण प्रसाद पाण्डे ना.सु प्रशासन pandey68np@gmail.com ९८५६००४५००
चन्द्रिका प्रसाद पाल कृषि संयोजक कृषि सेवा प्राविधिक chandrikapal987@gmail.com ९८११९६८३१५
उमा नाथ पौडेल अ.स.ई प्राविधिक sujapaudel@gmail.com ९८५७०६३०९२