FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम - छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची ७८/७९ 08/19/2021 - 16:48 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम - छत्रदेव गाउँपालिका.pdf
कोभिड विशेष नमुना फारम । ७७/७८ 11/22/2020 - 16:19 PDF icon निवेदन अनुसुचिहरु.pdf
दरखास्त फारम ७६/७७ 01/14/2020 - 16:52 PDF icon PSC form.pdf
सम्पति विवरण फारम ७६/७७ 08/04/2019 - 14:25 PDF icon सम्पत्ति विवरण फाराम.pdf
CTEVT STUDENT FORM ७६/७७ 07/23/2019 - 17:10 PDF icon form1.pdf
सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम ७५/७६ 07/08/2019 - 13:41 PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम
विवाह दर्ता फारम ७५/७६ 07/08/2019 - 13:41 PDF icon विवाह दर्ता फारम
मृत्यु दर्ता फारम ७५/७६ 07/08/2019 - 13:40 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम
बसाईसराई दर्ता फारम ७५/७६ 07/08/2019 - 13:37 PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf
जन्म दर्ता फारम ७५/७६ 07/08/2019 - 13:36 PDF icon जन्म दर्ता फारम

Pages