FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छत्रदेव गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७७ ७९-८० 09/21/2022 - 17:18 PDF icon छत्रदेव गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७७.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि¸ २०७८ ७७/७८ 01/12/2022 - 12:35 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति राजपत्र.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 01/12/2022 - 12:32 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 01/12/2022 - 12:30 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि.pdf
खरीद नियमावली राजपत्र ७७/७८ 01/12/2022 - 12:12 PDF icon खरीद नियमावली राजपत्र.pdf
बालबालिका सम्बन्धी ऐन¸ २०७८ ७७/७८ 01/12/2022 - 11:20 PDF icon बालबालिका राजपत्र.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन¸ २०७८ ७७/७८ 01/12/2022 - 11:18 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक राजपत्र.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ¸ २०७८ ७७/७८ 01/12/2022 - 11:17 PDF icon गाउँ नगर विपद जोखिम राजपत्र.pdf
आ.व. २०७८/७९ को आर्थिक ऐन¸ २०७८ ७७/७८ 01/12/2022 - 11:15 PDF icon गाउँ नगर आर्थिक राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०७८/७९ ७७/७८ 10/06/2021 - 12:52 PDF icon 5 आर्थिक ऐनको फाइनल ०७७-७८ -१ FINAL RAJPATRA SIZE.pdf

Pages