FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन ७७/७८ 06/30/2020 - 17:02 PDF icon आ.व २०७७/०७८ को आर्थिक ऐन
आ.व २०७७/०७८ को विनियोजन ऐन ७७/७८ 06/30/2020 - 17:01 PDF icon आ.व २०७७/०७८ को विनियोजन ऐन
विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको लागि (युवा लक्षित कृषि) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/13/2020 - 11:13 PDF icon विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको लागि (युवा लक्षित कृषि) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६ ७६/७७ 04/06/2020 - 13:08 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड-२०७६
कोरोना भाईरस संक्रमण¸ रोकथाम¸ नियन्त्रण तथा राहत व्यवस्थापन कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/02/2020 - 16:29 PDF icon covid19.pdf
आर्थिक ऐन¸( पहिलो संशोधन विधेयक) २०७६ ७६/७७ 12/18/2019 - 10:04 PDF icon आर्थिक ऐन¸( पहिलो संशोधन विधेयक) २०७६
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/18/2019 - 10:00 PDF icon मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७६
छत्रदेव गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 11/21/2019 - 13:55 PDF icon छत्रदेव गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७६
छत्रदेव गाउँपालिका खानेपानी मुल दर्ता तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 11/21/2019 - 13:54 PDF icon छत्रदेव गाउँपालिका खानेपानी मुल दर्ता तथा सरसफार्इ उपभोक्ता समिति कार्यविधि, २०७६
छत्रदेव गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 11/21/2019 - 13:53 PDF icon छत्रदेव गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

Pages